Educatie

EPI-kenniscentrum biedt modules, cursussen en trainingen op mbo-, hbo- en wo-niveau aan. Dit zowel binnen huidige opleidingen als via cursussen en trainingen die hiervoor extra ontwikkeld worden. Het onderwijs is bedoeld voor verschillende soorten doelgroepen: huidige en toekomstige studenten, werkgevers en werknemers in de bouw en (werkzoekende) professionals in de bouw(advies)sector. Ook werkzoekenden die in aanmerking komen voor omscholing, kunnen bij EPI-kenniscentrum terecht. Hier vindt u een overzicht van alle opleidingen, ingedeeld per thema.

Op zoek naar een opleiding, training of cursus?

Werken in het aardbevingsgebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Klik op ‘Bekijk aanbod’ om per thema het opleidingsaanbod te bekijken.
Bekijk aanbod

Blijf op de hoogte

  

Voortgezet onderwijs

De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings-)problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman. Met het project ‘Goud Grunn’ krijgen leerlingen een kijkje in innovatieve mogelijkheden en kansen voor Groningen en worden ze uitgedaagd om over hun dorp van de toekomst na te denken. Lees hier meer over het project ’Goud Grunn’.

MBO

Er worden diverse mbo-modules voor aardbevingsbestendig bouwen ontwikkeld van mbo 2 tot mbo 4-niveau. Deze zijn in te delen in verschillende thema’s zoals:

  • communicatie
  • regelgeving
  • techniek en vakmanschap
  • veiligheid
  • inzicht ondergrond
  • overige relevante thema’s
Studenten Alfa-college op excursie naar bouwplaats van Van Wijnen in het kader van aardbevingsbestendiger bouwen.
Aan de reguliere mbo-studenten techniek bij het Alfa-college worden al bepaalde aardbevingsthema’s uit de mbo-lesmodules aangeboden.

HBO

De Hanzehogeschool Groningen biedt de volgende onderwijsprogramma’s op het gebied van diepe ondergrond en aardbevingen:

  • Minor Aardbevingen en diepe ondergrond

Minor Aardbevingen en Diepe Ondergrond

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 EC (studiepunten). De minor Aardbevingen en diepe ondergrond is toegankelijk voor hbo-studenten Bouwkunde en Civiele Techniek. In deze minor wordt aandacht besteed aan onderwerpen als geologie, gaswinning en de sociaal-economische context van de regio waarin de bevingen plaatsvinden. De minor bestaat uit twee blokken van acht weken en wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Lees meer over de Minor Aardbevingen en diepe ondergrond.

WO

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) levert waar mogelijk inhoudelijke bijdragen aan de onderwijsprogramma’s van de Hanzehogeschool en het Alfa-college. Daarnaast biedt de RUG onderwijs over aardbevingen binnen de bestaande bacheloropleiding Natuurkunde. Ook kan de RUG masterclasses verzorgen en gastdocenten leveren. Tenslotte zorgt de RUG voor een verbinding met de drie technische universiteiten in het land die wetenschappelijke, bouwkundige opleidingen in huis hebben.

OpenCourseWare

Om bij te dragen aan de basiskennis met betrekking tot aardbevingen in Groningen heeft de TU Delft in samenwerking met Arup, TU Eindhoven en TNO de OpenCourseWare ‘Introduction to Seismic Essentials in Groningen’ ontwikkeld. In 30 lezingen wordt er veel informatie gegeven over dit onderwerp. De online lezingen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.