Openbare masterclasses ‘Gaswinning en aardbevingen in Groningen: een verdiepend sociaal-maatschappelijk perspectief’

Om meer inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de complexiteit van de Groningse situatie is een verdiepende serie masterclasses ontwikkeld voor bestuurders, professionals, bewoners en studenten.

Lees meer

Advanced training & Practical applications in earthquake engineering start op 8 mei

Het doel van deze training is het leren van de fundamentele kennis van aardbevingsbestendig ontwerpen, oftewel van seismisch berekenen, seismische risico’s, toegepaste dynamica tot en met seismisch ontwerpen.
Lees meer

’Goud Grunn’

De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings-)problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman. Met het project ‘Goud Grunn’ krijgen leerlingen een kijkje in innovatieve mogelijkheden en kansen voor Groningen en worden ze uitgedaagd om over hun dorp van de toekomst na te denken.

Lees meer

EPI-kenniscentrum

EPI-kenniscentrum is een opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen met de focus op kennisdeling. Er zijn drie aandachtsgebieden waar EPI-kenniscentrum zich specifiek op richt binnen het aardbevingsthema: Educatie, Praktijk en Innovatie.

Vind hier uw opleiding 

Werken in het aardbevingsgebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Deze zijn ingedeeld in drie thema’s. Klik op ‘Bekijk aanbod’ om per thema het opleidingsaanbod te bekijken en voor wie de opleiding geschikt is.

Bekijk aanbod
Educatie
Aanbieden van modules, cursussen, trainingen en masterclasses op mbo-, hbo- en wo-niveau.
Praktijk
Een ontmoetingsplaats bieden voor partijen die zijn betrokken bij schadeherstel en bouwkundig versterken.
Innovatie
Stimuleren van onderzoeksprojecten en –programma’s van andere partijen of neemt daar zelf deel aan.

Uitgelichte publicatie

Groningen Sendai-gereed?

Alle publicaties

Download