Op zoek naar een opleiding, training of cursus?

Werken in het aardbevingsgebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Klik op ‘Bekijk aanbod’ om per thema het opleidingsaanbod te bekijken.
Bekijk aanbod

Blijf op de hoogte

  

Toolbox: Veilig werken op hoogte

Bij het uitvoeren van herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied wordt er veel op hoogte gewerkt. Dit moet op een veilige manier gebeuren.  Onderdeel daarvan is het goed instrueren van de medewerkers.  In deze gratis toolbox wordt een aantal risicovolle, terugkerende werkzaamheden behandeld. Deze toolbox  geeft korte, relevante informatie over de risico’s en de maatregelen bij het werken op hoogte. Het is een aanvulling op de trainingen en cursussen over veilig werken op hoogte die al door EPI-kenniscentrum worden gegeven. Deze toolbox is gemaakt om te informeren en om de bewustwording over veilig werken op hoogte te bevorderen. De onderwerpen zijn van algemeen belang en zijn ook buiten het aardbevingsgebied relevant.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wanneer is er valgevaar
 • Feiten en cijfers over ongevallen in het aardbevingsgebied
 • Vallen van hoogte; oorzaken
 • Werken op vaste steigers; risico’s en maatregelen
 • Voorbereiding op werken op hoogte ten aanzien van bewoners
 • Hoogwerkers en verkeersmaatregelen
 • Werken vanuit de bak; hoogwerker en verreiker als hoogwerker
 • Persoonlijke valbeveiliging
 • Wat moet je nooit doen

Daarnaast bevat de toolbox activerende opdrachten en een afsluitende interactieve quiz. Deze toolbox kan in 1 sessie of in meerdere korte sessies worden aangeboden. De inhoud van deze toolbox wordt door Vlink en VSB  (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven) ondersteund.

Doelgroep:

De toolbox is gemaakt voor bedrijven die werkzaamheden op hoogte verrichten waarbij medewerkers bloot staan aan de bijbehorende risico’s. De toolbox is in het bijzonder gericht op de werksituaties in het aardbevingsdossier.

Hoe werkt de toolbox:

Elk bedrijf waarbij medewerkers werkzaamheden op hoogte verrichten kan deze gratis toolbox aanvragen. Daarnaast verzorgt EPI-kenniscentrum ook trainingen en cursussen over veilig werken op hoogte. De toolbox bestaat uit:

 • De presentatie in Powerpoint,
 • De handleiding
 • Bijlages

De toolbox is geen verplicht onderdeel van de erkenningsregeling van CVW.
U heeft wel de mogelijkheid de presentielijst na afloop ingevuld en ondertekend op te sturen naar EPI-kenniscentrum. De presentielijst dient als bewijs van deelname en de aanwezigheid zal dan door EPI-kenniscentrum geregistreerd worden. Indien gewenst kunt u daarvan een overzicht voor uw bedrijf opvragen.

Heeft u nog vragen over de toolbox? Stuur dan een mail naar planning@epi-kenniscentrum.org.

Door dit formulier in te vullen vraagt u de gratis toolbox ‘Veilig werken op hoogte’ aan. De toolbox sturen wij u per post toe.