Alle publicaties

Hieronder vindt u een selectie van interessante publicaties met betrekking tot aardbevingen en de aardbevingsproblematiek in Groningen. Mist u een publicatie of heeft u een tip voor ons? Laat het ons dan weten. Wij proberen regelmatig nieuwe publicaties te plaatsen.

Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke Gevolgen Bodembeweging Groningen

Het doel van dit rapport is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de reeds bestaande literatuur en officiële rapportages met betrekking tot het onderwerp. Het rapport beoogt een overzicht te schetsen van de stand van kennis over de maatschappelijke impact van bodembewegingen en geeft, waar mogelijk, richtingen voor onderzoek dat ontbreekt en aangevuld zou moeten worden.

Wonen en leven met aardbevingen

In opdracht van de Dialoogtafel Groningen heeft een grootschalig woningmarktonderzoek plaatsgevonden in het aardbevingsgebied Groningen. Dit is uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB (TU Delft) in samenwerking
met CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen

Samenvatting eindrapport Gronings Perspectief

Dit eindrapport beschrijft de verandering van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers in 2016 en 2017. Het onderzoek “Gronings Perspectief” is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Vijf jaar na Huizinge

In het onderzoek ‘5 jaar na Huizinge’ is het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in een nieuw afgebakend risicogebied in de provincie Groningen opnieuw onderzocht.

Groningen Sendai-gereed?

Wat is eigenlijk een ramp? En is de aanpak van de situatie in Groningen wel de juiste? Marten Hoekstra constateert dat er volgens het Disaster Risk Management (DRM) model inderdaad gesproken moet worden van een ramp.

Eigen Huis Marktindicator – regionaal

Het vertrouwen in de woningmarkt is onder bewoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied toegenomen sinds 2015.
Dat blijkt uit de tweede Eigen Huis Marktindicator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft uitgevoerd.