Op zoek naar een opleiding, training of cursus?

Werken in het aardbevingsgebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Klik op ‘Bekijk aanbod’ om per thema het opleidingsaanbod te bekijken.
Bekijk aanbod

Blijf op de hoogte

  

Praktijk

EPI-kenniscentrum biedt een ontmoetingsplaats voor professionele partijen die zijn betrokken bij aardbevingen. We verstaan de kunst om kennis samen te brengen en in de praktijk te delen.
Door kennis te delen en vakmensen te verbinden, dragen we bij aan een Groningen waar we weer bevingsveilig kunnen wonen.

Publicaties

Belangrijke bevindingen, onderzoeken en artikelen worden gepubliceerd op deze website en de belangrijkste resultaten worden vanuit het EPI-kenniscentrum regio specifiek vertaald naar en gedeeld met bedrijven, professionals en studenten.

Testvoorzieningen

De drie partners van EPI-kenniscentrum stellen faciliteiten beschikbaar, zodat de stap van onderzoek naar werkende praktijkoplossingen gemaakt kan worden. Denk hierbij aan eigen test-laboratoria en technische centra.

Rijksuniversiteit Groningen heeft de beschikking over supercomputers die voldoende rekenkracht hebben om zeer grote hoeveelheden data te verwerken en verschillende specialistische diensten om data inzichtelijk te tonen. Bijvoorbeeld door data drie dimensionaal of geografisch weer te geven.

De Hanzehogeschool participeert in BuildinG. BuildinG is hét kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Aardbevingsbestendig, levensloopbestending en energiezuinig: BuildinG is thuis in de toekomst.

BuildinG krijgt een cyclisch vlaktester en een trilvloer. EPI-kenniscentrum heeft financieel bijgedragen aan de aanschaf van de cyclische vlaktester bij BuildinG. Met de cyclische vlaktester kunnen muren en constructies in Groningen in de praktijk getest op verschillende typen bevingen en magnitudes.

Tenslotte beschikt het Alfa-college over een eigen Techniek Innovatie Centrum waar het programma van Fieldlab PracTICe tot uitvoering wordt gebracht: het vergroten van kennis en vaardigheden van studenten, docenten en medewerkers in de techniek over aardbevingsbestendig, levensloopbestendig en energieneutraal maken van gebouwen en woningen in Groningen

EPI-kenniscentrum is fysiek gehuisvest in dit Techniek Innovatie Centrum.

Evenementen

We organiseren – al dan niet in samenwerking met partners – diverse inspirerende evenementen in de vorm van o.a. workshops, excursies, symposia en bedrijfsbezoeken.

Denk hierbij aan thematische sessies over geologie, funderingen, constructies, sociaal-maatschappelijke effecten, inzicht in bevingsschade, -preventie en herstel, de vastgoedmarkt en vele andere thema’s.

Het stimuleren van de dialoog onderling en het uitwisselen van praktische kennis staat hierbij centraal.

 

Op de planning voor 2018 staan o.a.:

  • Seminar base isolation (met Hanzehogeschool en BuildinG)
  • Conferentie duurzame samenwerking onderwijs-bedrijfsleven (met Fieldlab PracTICe en OTIB)
  • Kennisprogramma aardbevingen voor Jonge Ambtenaren netwerk Noord Nederland met college tour Hans Alders
  • Elke 2 maanden een brede EPI-kennissessie
  • Thematische kennisbijeenkomst monumenten (met BuildinG)

Hou onze agenda in de gaten voor de actuele activiteiten.