Op zoek naar een opleiding, training of cursus?

Werken in het aardbevingsgebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Klik op ‘Bekijk aanbod’ om per thema het opleidingsaanbod te bekijken.
Bekijk aanbod

Blijf op de hoogte

  

Innovatie

Als leefgebied verandert in aardbevingsgebied komen er initiatieven los, krijgt technologische vernieuwing een boost en wordt samenwerken belangrijker dan ooit.

We stimuleren innovaties op meerdere manieren; door het bij elkaar brengen van mensen met kennis, deze kennis verder te ontwikkelen en door het stimuleren en financieren van innovatieve maatregelen.

In het aardbevingendossier wordt voortdurend vooruitgang geboekt op het gebied van technische kennis en de toepassing daarvan. Zowel uit toegepast en fundamenteel onderzoek als uit de praktijk komt deze innovatie kennis naar boven.

Toegepast en fundamenteel onderzoek

EPI-kenniscentrum stimuleert onderzoeksprojecten en –programma’s van andere partijen of neemt daar zelf deel aan. De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoeksprogramma’s en projecten.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet onder andere onderzoek naar de maatschappelijke kant van de aardbevingen. Vanuit het kenniscentrum aardbevingen en duurzame ontwikkeling KADO  wordt onderzocht wat de houding van de bewoners is ten opzichte van de aardgaswinning en welke situaties voor hen wel en niet acceptabel zijn.

Ook onderzoekt de Rijksuniversiteit Groningen op dit moment wat de relatie is van de kracht van bevingen en de respons van de ondiepe ondergrond afhankelijk van de samenstelling daarvan.

In het najaar van 2017 gaat een PhD-onderzoek van start met een onderzoek naar dit zogenaamde opslinger-effect. Zodra er onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt dit op deze website vermeld.

De Hanzehogeschool Groningen onderzoekt de impact van bevingen op de bebouwde omgeving inclusief de vertaling naar in de praktijk toepasbare oplossingen. Daarnaast worden hier praktijkoplossingen getoetst.

Er is bij de Hanzehogeschool tevens een – mede door EPI-kenniscentrum gefinancierd – lectoraat opgericht waarin zelfstandig toegepast onderzoek wordt gedaan. Dit lectoraat is op 1 mei 2017 gestart. EPI-kenniscentrum werkt nauw samen met de lector en legt bijvoorbeeld contacten tussen de lector en ons netwerk.

 

Praktijk

EPI-kenniscentrum participeert samen met het Alfa-College actief in de doorontwikkeling van het gebruik van het 3D Bouw Informatie Model (BIM) in het onderwijs en in aardbeving gerelateerde bouwwerkzaamheden.

Daarnaast nemen we deel aan diverse innovatieve kennis-bijeenkomsten van vakrelevante partijen.
Zo is EPI-kenniscentrum partner in de Nieuwbouw Innovatieregeling van de NAM, waarbij ondersteuning wordt geboden bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in het gebied boven het Groningen-gasveld. Met deze regeling richten we ons op ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen.