Prijsvraag ’Goud Grunn’ voortgezet onderwijs Groningen

Leerlingen voortgezet onderwijs aan de slag met hun toekomst in aardbevingsgebied.

EPI-kenniscentrum coördineert een project op middelbare scholen in het aardbevingsgebied in Groningen, genaamd ’Goud Grunn’. In samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en CMO STAMM worden leerlingen uitgedaagd om over hun dorp van de toekomst na te denken.

“Hoe wil ik dat mijn dorp of stad eruit ziet over tien tot twintig jaar?” Met die vraag houden vmbo-leerlingen van drie klassen van Het Hogeland College in Uithuizen en  Eemsdeltacollege in Appingedam en Delfzijl zich dit schooljaar bezig. Het is de bedoeling dat volgend schooljaar meer klassen van verschillende scholen in het aardbevingsgebied aansluiten. De tweedejaars scholieren doen mee aan het project ‘Goud Grunn’ en worden via een prijsvraag betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

De jeugd heeft tot nu toe weinig stem gekregen in de (aardbevings-)problematiek in Groningen, wat ook is onderstreept door de Kinderombudsvrouw en de Onafhankelijke Raadsman. De kinderen worden door middel van deze prijsvraag betrokken bij het beleid dat er (voor hun toekomst) wordt gemaakt in de regio die te maken heeft met vele ontwikkelingen; ze kunnen op een zichtbare en herkenbare manier participeren in de problematiek, maar vooral in de kansen en innovatieve oplossingen.

Het doel van het project is scholieren na te laten denken over:
–          Hun leefomgeving in het aardbevingsgebied
–          Hun toekomstbeeld van het gebied en gewenste ontwikkelingen die zij voor zich zien
–          Mogelijkheden en beperkingen van duurzame energie, krimp, etc.

De scholieren krijgen tijdens diverse (gast)lessen informatie over de Groninger aardbevingen en alles wat daarmee samenhangt: ondergrond, techniek, achtergrond gaswinning, sloop, nieuwbouw, de sociale impact, de versterkingsopgave en ze gaan op excursie. Dat wordt onder meer verzorgd door de Vereniging Groninger Dorpen, BuildinG en EPI-kenniscentrum. Tevens is een informatiedocument met achtergrondmateriaal over de gaswinning en aardbevingen beschikbaar voor de betrokken docenten die het project in de klas begeleiden. De klassen kunnen het project in hun eigen tijdspad doorlopen en de planning kan worden afgestemd met EPI-kenniscentrum en de docenten.

Per klas worden groepjes gevormd waarin de leerlingen aan de slag gaan met de uitwerking van de prijsvraag. Dit kan in de vorm van een maquette, tekening of filmpje. Ze kiezen één, of een combinatie van, thema(s) waar ze zich mee bezig gaan houden. Deze thema’s zijn:

1. Voorzieningen
2. Zorg
3. Duurzaam wonen en bouwen
4. Herbestemming leegstaande gebouwen
5. Woonomgeving en groen

Scholieren zullen door middel van kennis en data over het verleden van het gebied een beter beeld en inzicht krijgen in het heden en ideeën krijgen voor de toekomst. Hiermee zal een win-win-win leersituatie ontstaan doordat via de kinderen hun ouders en daarna de wijdere gemeenschap worden bereikt. Daarnaast zal er ruimte zijn voor creatieve “out-of-the-box” ideeën die vervolgens bij beleidsmakers terecht komen. Ten slotte zal de prijsvraag leiden tot een bewustwording van de risico’s, maar vooral ook van de kansen, die leven in het aardbevingsgebied met zich meebrengt.

Het Hogeland College rondt in februari het project af en vanaf maart gaan twee klassen van  Eemsdeltacollege aan de slag. Per klas wordt een project genomineerd, waarna een jury eind mei bepaalt welke van de drie het beste is. Het winnende groepje zal bekend worden gemaakt tijdens een gezamenlijke, feestelijke, afsluiting bij BuildinG en gaat aan de haal met een leuke prijs. De ideeën worden zoveel mogelijk gedeeld met bestuurders, zodat zij die kunnen meenemen in hun plannen. Bestuurders, beleidsmakers en andere betrokkenen van onder meer de gemeenten, Nationaal Coördinator Groningen, provincie Groningen en de pers, zullen worden uitgenodigd voor bepaalde momenten en voor de uiteindelijke prijsuitreiking.

 

Overzicht lessen

LesTijdInhoud
12 uurAftrap prijsvraag
(EPI-kenniscentrum, BuildinG, Vereniging Groninger Dorpen)
22 uurKennissessie 1: techniek & ondergrond
(BuildinG)
32 uurKennissessie 2: sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
(Vereniging Groninger Dorpen)
45 uurInnovatie, ontwikkeling, toekomstige mogelijkheden
Bezoek aan (bijv.) 5G lab & IturnIT
(EPI-kenniscentrum & Vereniging Groninger Dorpen)
52 uurUitwerking prijsvraag in de klas
62 uurUitwerking prijsvraag in de klas
72 uurUitwerking in de klas + voorbereiden presentatie
82 uurPresentaties + nominatie door docenten eigen school

 

Lijkt het u leuk om dit project ook op uw school uit te voeren? Stuur dan een mail naar info@epi-kenniscentrum.org, dan kunnen wij u voorzien van meer informatie en een overzicht van de lessen binnen het project die EPI-kenniscentrum kan aanbieden.

 

 

Op zoek naar een opleiding, training of cursus?

Werken in het aardbevingsgebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Klik op ‘Bekijk aanbod’ om per thema het opleidingsaanbod te bekijken.
Bekijk aanbod

Blijf op de hoogte